Tổng kết hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THCS huyện Duy Tiên năm học 2013 - 2014

đăng 01:24, 20 thg 12, 2013 bởi Le Hong Tung

Ngày 13 tháng 12 năm 2013, Phòng GD&ĐT Duy Tiên đã tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS. Hội thi thực hiện đúng Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010 của Bộ GD&ĐT. Hội thi diễn ra từ ngày 03/12/2013 đến hết ngày 12/12/2013 ở 5 bộ môn: Vật lí, Hóa học, Thể dục, Giáo dục công dân, Lịch sử. và đã thành công tốt đẹp.

          Trường THCS Chuyên Ngoại có 4/5 giáo viên dự thi đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”, trong đó thày Đào Ngọc Thọ dự thi môn Thể dục xếp thứ 2 đạt giải Nhì, cô giáo Phạm Thị Hà dự thi môn Hóa học xếp thứ 2 đạt giải Nhì, cô giáo Lê Thị Linh dự thi môn GDCD xếp thứ 4 đạt giải Khuyến khích, cô giáo Đỗ Thị Xuân dự thi môn Vật lí xếp thứ 7. Cô giáo Đinh T Hồng Quyên dự thi môn Lịch sử không đạt giải. Toàn đoàn xếp thứ 4/18 trường THCS toàn huyện.

                                              Thày giáo Đào Ngọc Thọ và cô giáo Phạm Thị Hà (đứng giữa) nhận giải Nhì

                                          Cô giáo Lê Thị Linh (đứng thứ hai trừ trái sang) nhận giải Khuyến khích

Hội thi đã tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; Hội thi đã góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, tự học và sáng tạo. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục.

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ nhà trường, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. 

Comments