Thành tích nổi bật của nhà trường trong những năm qua

đăng 03:30, 4 thg 5, 2011 bởi Le Hong Tung   [ đã cập nhật 01:16, 23 thg 8, 2011 ]
- Năm học 2005 - 2006 đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", UBND huyện Duy Tiên tặng Giấy khen theo Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 10/8/2006.

 - Năm học 2006 - 2007 đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", UBND huyện Duy Tiên tặng Giấy khen theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 07/6/2007.


- Năm học 2007 – 2008 đạt danh hiệu
 
Tập thể lao động xuất sắc” theo Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh Hà Nam.

 

- Năm học 2008 – 2009: đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 09/9/2009 của UBND tỉnh Hà Nam.

- Năm học 2009 – 2010: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Được UBND Tỉnh Hà Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.
- Năm học 2010 – 2011: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. 

     1.1 Công tác duy trì sĩ số và phát triển phổ cập giáo dục:

 Tỉ lệ duy trì sĩ số còn thấp: 99.75%. Nguyên nhân do sự quan tâm đến việc học tập của con em trong một bộ phận cha mẹ học sinh còn hạn chế

           Chất lượng phổ cập giáo dục THCS được củng cố vững chắc và nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ % học sinh Tốt nghiệp THCS năm  qua : 100%.

 

1.2  Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

- Chất lượng giáo dục đạo đức:

Kết quả xếp loại hạnh kiểm:

Năm học

Tốt (%)

Khá (%)

TB (%)

Yếu (%)

HS mắc tệ nạn XH

2008 - 2009

82,5

11,3

5,8

0,4

0

2009 - 2010

82,41

15,83

1,76

0

0

2010 - 2011

83,25

15,23

1,52

0

0

 

Nhà trường tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường học tập chính trị, tư tưởng, nhiệm vụ ngay từ đầu năm học. Quán triệt và tổ chức cho học sinh thực hiện tốt chủ đề công tác Đội .

          Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống ý thức trách nhiệm công dân, lòng tự hào về quê hương và nhà trường thông qua giờ dạy GDCD và lồng ghép trong các môn học chính khoá. Thường xuyên tuyên truyền luật giáo dục (sửa đổi), luật giao thông, luật phòng chống ma tuý... Tổ chức cho học sinh học tập và nghiêm túc thực hiện điều lệ trường trung học, nội quy, quy chế của nhà trường.

          Thực hiện nghiêm túc các hoạt động trong kế hoạch giáo dục: Sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần, sơ kết, tổng kết ... để triển khai nhiệm vụ năm học, đánh giá kết quả thực hiện, tuyên dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt, rút kinh nghiệm với những hiện tượng vi phạm các quy định của trường để đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện. Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngòai giờ lên lớp đúng quy định theo các chủ đề hàng tháng. Tổ chức thực hiện tốt nề nếp của đội  và nhà trường, nâng cao chất lượng và từng bước đổi mới phương thức hoạt động các ngày cao điểm trong học kỳ như: 15/10; 20/11; 22/12. Kiện toàn, duy trì tốt hoạt động của đội sao đỏ, trực tuần để đánh giá xếp loại thi đua các lớp từng tuần, hàng tháng đầy đủ, khoa học, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, có tác dụng giáo dục. Tổ chức kiểm tra chéo nền nếp giữ các lớp, chuẩn bị tốt các điều kiện đón kiểm tra chéo giữa các trường THCS trong huyện lần I, kết quả nền nếp xếp thứ 5/21 trường trong huyện, công tác Đội xếp thứ 2/21 trường trong huyện.

          Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, phát huy vai trò và tinh thần trách nhiệm của các giáo viên bộ môn cùng tham gia giáo dục đạo đức học sinh. Xây dựng các tập thể điển hình trong các mặt hoạt động làm nồng cốt cho phong trào, các lớp tiêu biểu là: 6A, 7A; 8A; 9A. Phối kết hợp chặt chẽ cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức, đoàn thể trong xã xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Duy trì mối liên hệ thường xuyên với cha mẹ học sinh thông qua sổ liên lạc, điện thoại để cùng giáo dục đạo đức học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

          Tiến hành đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh theo đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT, đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan.

-         Chất lượng trí dục:

+ Chất lượng học sinh giỏi dự thi các cấp:

 

Năm học

Kết quả toàn đoàn

HSG cấp tỉnh

HSG cấp huyện

2008 - 2009

Xếp thứ 3/21 trường

3 học sinh dự thi: 1 HS đạt giải ba môn Sinh học

36 giải, trong đó có 2 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba và 26 giải khuyến khích

2009 - 2010

Xếp thứ 3/21 trường

3 học sinh dự thi  đạt 2 giải: Giải ba môn Sinh học, giải KK môn Hoá học

22 giải: 2 giải nhì, 12 giải ba, 11 giải khuyến khích

2010 - 2011

3/21 trường

1 học sinh dự thi đạt giải ba môn Địa lí

23 giải: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 12 giải ba, 5 giải KK

 

      + Chất lượng đại trà:

Năm học

Số học sinh

 Chất lượng và kết quả

học tập (%)

Tỉ lệ tốt nghiệp

cấp học (%)

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

2008 - 2009

452

4,4

32,7

60,6

2

7

28,9

64,1

2009 - 2010

398

5,28

38,69

55,3

0,25

6,08

33,04

60,88

2010 - 2011

394

5,84

39,1

54,56

0,5

8,33

34,52

57,15

 

Nhà trường thường xuyên tổ chức tốt các mặt hoạt động để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

          Thường xuyên chú ý đến việc tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên bằng nhiều con đường: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, hội thảo, hội giảng, chuyên tu từ xa, đặc biệt cử giáo viên đi học để nâng cao trình độ.

          Có kế hoạch phân công công việc hợp lí cho đội ngũ (cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường)

          Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy mà Bộ giáo dục - Đào tạo đã quy định.

          Chỉ đạo và tổ chức tốt các buổi sinh hoạt  chuyên môn vào chiều thứ hai của tuần chẵn trong tháng một cách có chất lượng, đều đặn cải tiến nội dung sinh hoạt sao cho có tác dụng thiết thực đối với mỗi giáo viên, sinh hoạt tổ theo từng chủ đề. Hàng năm mỗi tổ chuyên môn đã xây dựng được một chuyên đề lớn và được vận dụng có hiệu quả trong thực tiễn giảng dạy.

          Tổ chức những đợt thanh tra, kiểm tra chuyên môn đột xuất hoặc định kỳ để kiểm tra ý thức, tinh thần thể hiện nền nếp quy chế chuyên môn, chất lượng giảng dạy thông qua việc kiểm tra hồ sơ giáo án và giờ dạy trên lớp.

          Tổ chức một đến hai đợt hội giảng trong một năm, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học toàn diện ở tất cả các bộ môn hoặc tổ chức các buổi hội thảo khoa học chuyên đề (báo cáo khoa học về đổi mới phương pháp và những tiết giảng thể nghiệm) .

           Khi đánh giá những giờ dạy thanh tra, kiểm tra, khi hội giảng hoặc giảng thể nghiệm, phải đưa việc sử dụng thiết bị dạy học vào giờ dạy là một nội dung của đổi mới phương pháp dạy học, hỗ trợ việc nâng cao chất lượng giáo dục.

          Đổi mới cách kiểm tra đánh giá học sinh theo quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo quyết định số 40/QĐ/2006-BGDĐT và quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT

          Tổ chức các kì thi, kì KTCL nghiêm túc để đánh giá đúng trình độ của học sinh đồng thời để học sinh nhận thấy rõ những thiếu xót về kĩ năng làm bài và kiến thức để khắc phục kịp thời.

          Quản lí việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học ở tất cả các bộ môn qua sổ đăng kí của từng giáo viên và kết quả thực hiện. Nhà trường thường xuyên thanh tra chuyên đề việc thực hiện thiết bị đồ dùng dạy học của giáo viên để phát hiện được những giáo viên không sử dụng đồ dùng dạy học hoặc sử dụng chưa có hiệu quả.

          Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

          Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần giáo viên

     Tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thi đua khen thưởng giáo, học sinh một cách kịp thời nhằm động viên giáo viên có kết quả giảng dạy cao, học sinh có thành tích và kết qủa học tập tốt, phê bình nhắc nhở những giáo viên có kết quả giảng dạy thấp.

- Giáo dục thể chất, thẩm mĩ:

 

Kết quả xếp loại thi học sinh giỏi TDTT các cấp:

Năm học

Xếp thứ trong cụm

Xếp thứ trong huyện

Số học sinh thi cấp tỉnh

2008 - 2009

2/5 trường

4/21 trường

2

2009 - 2010

1/5 trường

13/21 trường

1

2010 - 2011

1/5 trường

3/21 trường

1

 

Nhà trường thực hiện có nề nếp và chất lượng việc giảng dạy môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật đảm bảo đúng, đủ số tiết theo chương trình quy định của Bộ GD&ĐT. Giáo viên thể dục khi lên lớp mặc trang phục thể thao và đi giầy bata, học sinh mặc trang phục gọn gàng, đi giầy bata và đảm bảo tuyệt đối an toàn khi tham gia tập luyện TDTT. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi TDTT thường xuyên, tổ chức tốt HKPĐ cấp trường nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 100% học sinh có sức khỏe tốt.

Các hoạt động thể dục giữa giờ, múa hát tập thể thường xuyên được duy trì, giữ gìn cảnh quan trường lớp sạch đẹp. Làm tốt công tác Y tế học đường và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh.

- Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề:

Kết quả:

Năm học

Nghề

Tổng số HS

Loại Giỏi

Loại Khá

Loại TB

Tỉ lệ đỗ

SL

%

SL

%

SL

%

2008 - 2009

Điện

143

114

79,7%

23

16,1%

6

4,2%

100%

2009 - 2010

Điện

95

87

91,6%

8

8,4%

 

 

100%

Tin

24

24

100%

 

 

 

 

100%

2010 - 2011

Điện

61

61

100%

 

 

 

 

100%

Tin

24

24

100%

 

 

 

 

100%

 

 

Nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng giáo dục lao động, hướng nghiệp, dạy nghề. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đầy đủ, đúng quy định. Triển khai dạy hướng nghiệp cho học sinh theo đúng chương trình quy định, giúp học sinh có ý thức lựa chọn nghề nghiệp, góp phần thực hiện tốt phân luồng sau THCS. Thường xuyên tổ chức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đảm bảo thực hiện tốt việc thiết lập, quản lý hồ sơ nghề theo đúng quy định  Tổ chức giảng dạy theo quy định, thi nghề phổ thông đạt kết quả tốt:

 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên:

          Ngay từ đầu các năm học, nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng chuyên môn đầy đủ. Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên đi học nâng cao trình độ trên chuẩn, chú trọng bồi dưỡng giáo viên trong thời gian tập sự, mới ra trường  để nâng cao tay nghề, phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn nhà trường thực hiện tốt cuộc vận động " Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm " Để xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, nhất chí, trau rồi đạo đức nhà giáo giữ gìn hình ảnh tốt đẹp về người thầy trong lòng học sinh, xứng đáng là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo. Tích cực tham mưu, đề xuất với Phòng GD&ĐT Duy Tiên điều động bổ xung đội ngũ giáo viên để ổn định tình hình và nâng cao chất lượng dạy học. Tích cực tham mưu với Đảng uỷ xã tiếp tục bồi dưỡng, kết nạp 4 quần chúng ưu tú vào đảng đưa tỷ lệ đảng viên trong nhà trường lên đạt 30/40 đạt 75% qua đó không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ Đảng trong mọi hoạt động của nhà trường. Thường xuyên chú ý đến việc tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên bằng nhiều con đường: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, hội thảo, hội giảng, chuyên tu từ xa, đặc biệt cử giáo viên đi học để nâng cao trình độ.Có kế hoạch phân công công việc hợp lí cho đội ngũ (cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường) Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy mà Bộ giáo dục - Đào tạo đã quy định.  Chỉ đạo và tổ chức tốt các buổi sinh hoạt  chuyên môn vào chiều thứ hai của tuần chẵn trong tháng một cách có chất lượng, đều đặn cải tiến nội dung sinh hoạt sao cho có tác dụng thiết thực đối với mỗi giáo viên, sinh hoạt tổ theo từng chủ đề. Hàng năm mỗi tổ chuyên môn đã xây dựng được một chuyên đề lớn và được vận dụng có hiệu quả trong thực tiễn giảng dạy.  Tổ chức những đợt thanh tra, kiểm tra chuyên môn đột xuất hoặc định kỳ để kiểm tra ý thức, tinh thần thể hiện nền nếp quy chế chuyên môn, chất lượng giảng dạy thông qua việc kiểm tra hồ sơ giáo án và giờ dạy trên lớp.  Khi đánh giá những giờ dạy thanh tra, kiểm tra, khi hội giảng hoặc giảng thể nghiệm, phải đưa việc sử dụng thiết bị dạy học vào giờ dạy là một nội dung của đổi mới phương pháp dạy học, hỗ trợ việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học toàn diện ở tất cả các bộ môn hoặc tổ chức các buổi hội thảo khoa học chuyên đề (báo cáo khoa học về đổi mới phương pháp và những tiết giảng thể nghiệm) hiệu quả, thiết thực.

 

Kết quả thi giáo viên giỏi các cấp:

+ Cấp trường: Hằng năm nhà trường luôn có 100% giáo viên dự thi, trong đó loại Giỏi đều từ  65 – 70%, còn lại là loại Khá.

+ Cấp huyện:

 

Năm học

Số GV dự thi

Loại giỏi

Loại Khá

Xếp toàn đoàn

SL

%

SL

%

2008 - 2009

2

2

100%

 

 

4/21 trường

2009 - 2010

3

2

66,7%

1

33,3%

3/21 trường

2010 - 2011

9

9

100%

 

 

2/21 trường

 

     - Tổng số giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp:

 

Năm học

Giáo viên giỏi cấp huyện

CSTĐ

cấp cơ sở

Giáo viên giỏi cấp tỉnh

CSTĐ

cấp tỉnh

2008 - 2009

23,5%

16,7%

4,76%

0

2009 - 2010

29,4%

21,14%

7,14%

2,38%

2010 - 2011

48,5%

26,19%

 7,5%

2,5%

 

     - Số đề tài nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học:

 

Năm học

Tổng số đề tài

Cấp trường

Cấp huyện

Cấp tỉnh

2008 - 2009

9

9

7

2

2009 - 2010

10

10

7

2

2010 - 2011

12

12

9

2

 

1.3 Xây dựng cơ sở vật chất trường học:

Kinh phí:

Năm học

Các nguồn kinh phí (triệu đồng)

Tổng số

Nhà trường

Công tác XHHGD

Ngân sách xã

Nhà nước

2008 - 2009

78,275

1,7

4000

1096,168

5176,14

2009 - 2010

75,508

19,5

2,5

1280,201

1377,71

2010 - 2011

12,135

32,5

85

1471,464

1601,099

 

Cơ sở vật chất của nhà trường: đầy đủ, đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia:

Năm học 2008 - 2009: Trường tích cực tham mưu với chính quyền địa phương đầu tư xây dựng 2 khu nhà học đa chức năng phục vụ giảng dạy và học tập với tổng trị giá hơn 4 tỉ đồng. Xây dựng đề án trường chuẩn quốc gia trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tích cực tham mưu đề xuất với địa phương có kế hoạch quy hoạch đất đai, đảm bảo đủ diện tích theo quy định tiến hành xây dựng cơ sở vật chất trường học thành một khu. Hoàn thiện tiêu chuẩn 4 đạt chuẩn theo đúng kế hoạch đề ra, trường được công nhận trường chuẩn quốc gia trong năm 2008. Tập trung mọi nguồn lực để mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Năm học 2009 - 2010: Trường mua sắm thêm thiết bị đồng bộ khối 6, có kế hoạch đăng kí mua thêm  thiết bị đồng bộ khối 7 phục vụ dạy học. Giữ vững 5/5 tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia.

Năm học 2010 - 2011: Trường tiếp tục đầu tư, mua sắm thêm thiết bị đồng bộ khối 7, có kế hoạch đăng kí mua thêm  thiết bị đồng bộ khối 8 phục vụ dạy học, mua sắm thêm đầu sách cho thư viện trường học và máy vi tính phục vụ công tác dạy học cũng như quản lý. Giữ vững 5/5 tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia.

Trường đạt tiêu chuẩn: Đơn vị văn hoá cấp tỉnh..

 

1.4 Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua:

Nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc HS ngồi nhầm lớp", " Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đưc, tự học và sáng tạo", lồng ghép và triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia với khẩu hiệu: Chất lượng cao về trí dục, chuẩn mực về nền nếp kỉ cương, thân thiện trong ứng xử, sáng tạo nhiệt tình trong công việc, nghiêm túc trong thi cử, hiện đại về cơ sở vật chấtTrong đó đặc biệt coi trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi các cấp, chất lượng đầu vào THPT và chất lượng thi giáo viên giỏi các cấp.

Tiếp tục tăng cường kỉ cương nề nếp, phát triển quy mô giáo dục nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, chống tiêu cực trong thi cử, kiểm tra đánh giá, tăng cường xây dựng môi trường sư phạm, giáo dục thái độ, hành vi ứng xử thân thiện trong đội ngũ nhà giáo, học sinh, phát huy vai trò tích cực của học sinh. Tiếp tục triển khai việc ứng dụng tin học trong dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh, thày chủ đạo, trò chủ động, xứng đáng là trường chuẩn quốc gia.

Comments