Cán bộ, giáo viên trường THCS Chuyên Ngoại tham gia hiến máu nhân đạo năm 2014

đăng 16:37, 2 thg 3, 2014 bởi Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam   [ đã cập nhật 00:45, 4 thg 4, 2014 ]
            Thực hiện kế hoạch số 02/KH-BCĐ HMTN ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Duy Tiên về việc vận động hiến máu tình nguyện năm 2014 và vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết, tổ chức Lễ hội Xuân hồng năm 2014.
             Ngày 02/3/2014 cán bộ, giáo viên trường THCS Chuyên Ngoại đã tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, nhà trường có 9 cán bộ, giáo viên đăng kí tham gia.

Đ/c Lê Hồng Tùng - Hiệu trưởng đang hiến máu

        Đây là một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trong trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân, nhất là lực lượng Đoàn Thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện, tạo không khí thi đua hưởng ứng tích cực phong trào hiến máu cứu người.

Comments