Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 - 2014

đăng 02:14, 4 thg 4, 2014 bởi Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam   [ đã cập nhật 01:36, 5 thg 4, 2014 ]

                                                                                           THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 - 2014

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT)STTNội dungTổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 


ThS


ĐHTCCN

 

Dưới TC CN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

35

27

8

 

 

24

6

3

 

 

I

Giáo viên

29

21

8

 

 

23

6

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

5

4

1

 

 

4

1

 

 

 

2

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Hóa

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Sinh

2

 

2

 

 

 

2

 

 

 

5

KTNN

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

6

Văn

6

5

1

 

 

5

 

 

 

 

7

Sử

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

8

Địa

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

9

GDCD

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

10

 m nhạc

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

11

Thể dục

2

1

1

 

 

1

1

 

 

 

12

Ngoại ngữ

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

13

Tin

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

14

Công tác đội

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

4

4

 

 

 

1

 

3

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Thủ quĩ

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Comments