Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 – 2014

đăng 01:03, 5 thg 4, 2014 bởi Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam   [ đã cập nhật 01:19, 5 thg 4, 2014 ]

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 – 2014

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT)

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

17

1,29 m2/HS

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

12

-

2

Phòng học bán kiên cố

0

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

0

-

5

Số phòng học bộ môn

4

-

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

1

-

7

Bình quân lớp/phòng học

0,7

-

8

Bình quân học sinh/lớp

35

-

III

Số điểm trường

01

-

IV

Tổng số diện tích đất  (m2)

7500

18,94

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

810

2,05

VI

Tổng diện tích các phòng

1260

3,18

1

Diện tích phòng học  (m2)

45

1,29

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

90

2,58

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

30

0,75

3

Diện tích thư viện (m2)

60

0,15

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

420

1,06

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 6

2

0,67

2

Khối lớp 7

2

0,67

3

Khối lớp 8

1

0,33

4

Khối lớp 9

1

0,33

5

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

12

0,34

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

01

 

2

Cát xét

03

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

02

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

04

 

5

Thiết bị khác (âm li)

03

 

6

Máy photocopy

01

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

 

x

 

0,12

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

X

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

X

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

X

 

XIX

Tường rào xây

X

 


Comments