THÔNG TIN CÔNG KHAI

 • Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 – 2014 THÔNG BÁOCông khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 – 2014(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT)  STT Nội dung Số lượng Bình quân I Số phòng học 17 1,29 m2/HS II Loại phòng học   - 1 Phòng học kiên cố 12 - 2 Phòng học bán kiên cố 0 - 3 Phòng học tạm 0 - 4 Phòng học nhờ 0 - 5 Số phòng học bộ môn 4 - 6 Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) 1 - 7 Bình quân lớp/phòng học 0,7 - 8 Bình quân học sinh/lớp 35 - III ...
  Được đăng 01:19, 5 thg 4, 2014 bởi Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam
 • Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2013 - 2014 THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2013 - 2014 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT) STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp   Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9   I Số học sinh chia theo hạnh kiểm 399 101 95 92 111   1 Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 88,72 92,08 89,47 81,52 90,99   2 Khá (tỷ lệ so với tổng số) 10,03 7,92 9,47 14,13 9,01   3 Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) 1 0 1,05 3,26 0   4 Yếu ...
  Được đăng 19:39, 6 thg 4, 2014 bởi Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam
 • Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 - 2014                                                                                            THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 - 2014 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT) STT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo     Ghi chú Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)   TS   ThS ĐH ...
  Được đăng 01:36, 5 thg 4, 2014 bởi Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam
 • Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 - 2014 THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 - 2014 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT)  STT Nội dung Chia theo khối lớp Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 I Điều kiện tuyển sinh   100% đủ điều kiện theo quy định 100% đủ điều kiện theo quy định 100% đủ điều kiện theo quy định 100% đủ điều kiện theo quy định II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ   Thực hiện đúng chương trình của Bộ GD &ĐT Thực hiện đúng chương trình của Bộ GD &ĐT Thực hiện đúng chương ...
  Được đăng 01:33, 5 thg 4, 2014 bởi Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam
Hiển thị bài đăng 1 - 4trong tổng số 4. Xem nội dung khác »

Comments