TÀI NGUYÊN - TƯ LIỆU

  • Hướng dẫn giải quyết một số vấn đề thường gặp khi soạn bài giảng PowerPoint Trong quá trình soạn bài giảng điện tử với MS PowerPoint chúng ta gặp những vướng mắc nhỏ nhưng rất khó chịu làm cho quá trình soạn bài sẽ rất ...
    Được đăng 02:54, 16 thg 10, 2011 bởi Le Hong Tung
  • Phần mềm tự luyện ViOlympic không cần nối mạng INTERNET 1. Giới thiệu chung     Phần mềm "Luyện tập giải toán qua internet -ViOlympic_Setup.exe (88.59 MB)  chứa tất cả các bài của 25 vòng thi từ lớp 1 ...
    Được đăng 19:42, 7 thg 10, 2011 bởi Le Hong Tung
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Phần mềm làm hiển thị file ẩn do virut  7k v. 2 19:44, 30 thg 8, 2011 Le Hong Tung
ċ

Tải xuống
Cách tạo mục lục cho văn bản trong Word 2003  209k v. 2 19:44, 30 thg 8, 2011 Le Hong Tung
ċ

Tải xuống
Phần mềm nghe nhạc, xem vieo, đổi đuôi đa định dạng  3911k v. 2 19:44, 30 thg 8, 2011 Le Hong Tung
ċ

Tải xuống
Phần mềm đổi font chữ cho Word, Excel, PowerPoint  560k v. 2 19:44, 30 thg 8, 2011 Le Hong Tung
ċ

Tải xuống
Bộ gõ font tiếng việt  722k v. 3 19:44, 30 thg 8, 2011 Le Hong Tung
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
PPCT môn Âm nhạc  72k v. 3 07:01, 4 thg 10, 2011 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 của Bộ GD&ĐT  62k v. 4 17:31, 7 thg 9, 2012 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
PPCT môn Công nghệ  235k v. 3 07:00, 4 thg 10, 2011 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
PPCT môn GDCD  68k v. 3 07:00, 4 thg 10, 2011 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
PPCT môn Hóa học  174k v. 3 07:00, 4 thg 10, 2011 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
PPCT môn Lịch sử  269k v. 3 07:00, 4 thg 10, 2011 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
PPCT môn Mĩ thuật  183k v. 3 07:00, 4 thg 10, 2011 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
PPCT môn Toán  532k v. 2 07:00, 4 thg 10, 2011 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
PPCT môn N.Văn  305k v. 2 20:11, 30 thg 8, 2012 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
PPCT môn Sinh học  382k v. 2 20:20, 9 thg 10, 2011 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
PPCT môn Vật lí  239k v. 2 07:00, 4 thg 10, 2011 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
PPCT môn Địa lí (chính thức)thực hiện từ năm học 2012 - 2013  295k v. 2 17:31, 7 thg 9, 2012 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
PPCT môn Thể dục  150k v. 3 07:00, 4 thg 10, 2011 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
PPCT môn Tiếng Anh  460k v. 3 07:00, 4 thg 10, 2011 Le Hong Tung
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
CV 8382-Bo GD HD danh gia XL HS NH 2011_2012  445k v. 3 02:53, 4 thg 5, 2012 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
THÔNG TƯ 58/2011 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh  327k v. 4 02:51, 4 thg 5, 2012 Le Hong Tung
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định 49/2010/NĐ-CP Quy định thu, hướng dẫn miễn giảm học và sử dụng học phí giai đoạn 2010-2015  122k v. 2 18:16, 9 thg 9, 2012 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn 660/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT  276k v. 2 18:48, 17 thg 12, 2012 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
  97k v. 2 17:33, 7 thg 9, 2012 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT   85k v. 2 18:48, 17 thg 12, 2012 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi ban hành kèm theo Thông tư 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT   128k v. 2 18:48, 17 thg 12, 2012 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  224k v. 3 19:44, 30 thg 8, 2011 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn số 1251/SGD&ĐT-CNTT ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Sở GD&ĐT v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2012-2013   123k v. 2 18:13, 9 thg 9, 2012 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
  43k v. 2 17:33, 7 thg 9, 2012 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO   33k v. 3 18:05, 2 thg 3, 2012 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
Quy định về dạy thêm - Học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam (có hiệu lực từ ngày 22/12/2012; thay thế Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND)  105k v. 2 18:17, 17 thg 12, 2012 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
Quy định về đạo đức nhà giáo kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT   52k v. 2 18:54, 17 thg 12, 2012 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo   113k v. 4 18:05, 2 thg 3, 2012 Le Hong Tung
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu Kế hoạch tổ chuyên môn năm học 2011 - 2012  61k v. 2 02:43, 12 thg 9, 2011 Le Hong Tung
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân  74k v. 3 19:33, 4 thg 5, 2012 Le Hong Tung
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012 - 2013 tỉnh Hà Nam  666k v. 2 19:59, 12 thg 9, 2012 Le Hong Tung
ċ

Tải xuống
  17k v. 2 17:10, 2 thg 3, 2012 Le Hong Tung
Comments