Hoạt động gần đây của trang web

18:05, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã đính kèm images (1).jpg vào TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
17:59, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã đính kèm tải xuống (2).jpg vào TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
17:56, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã đính kèm images.jpg vào TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
17:44, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã đính kèm tải xuống (1).jpg vào TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
17:37, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã đính kèm tải xuống.jpg vào TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
17:30, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
17:28, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
17:26, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
17:24, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
17:20, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG
17:19, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
17:18, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG
17:16, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã tạo GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG
17:14, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
17:13, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG
17:12, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
17:10, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã xóa tệp đính kèm THCS Chuyen Ngoai.png khỏi GIÁO ÁN, BÀI GIẢNG,TƯ LIỆU GD
17:10, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã xóa GIÁO ÁN, BÀI GIẢNG,TƯ LIỆU GD
18:54, 24 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa Đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 của nhà trường đạt thành tích cao trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp THCS tỉnh Hà Nam năm học 2013 - 2014
18:51, 24 thg 4, 2014 Le Hong Tung đã chỉnh sửa Em Vũ Thị Ngọc Lan
18:50, 24 thg 4, 2014 Le Hong Tung đã chỉnh sửa Em Nguyễn Thị Mai
18:49, 24 thg 4, 2014 Le Hong Tung đã chỉnh sửa Đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 của nhà trường đạt thành tích cao trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp THCS tỉnh Hà Nam năm học 2013 - 2014
18:46, 24 thg 4, 2014 Le Hong Tung đã chỉnh sửa Đội tuyển bóng chuyền hơi nhà trường đạt giải nhất cấp cụm
02:34, 24 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa Em Vũ Thị Ngọc Lan
02:33, 24 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã tạo Em Nguyễn Thị Mai