Hoạt động gần đây của trang web

01:12, 29 thg 8, 2015 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa Địa chỉ mới: http://hanam.edu.vn/thcschuyenngoai
00:36, 7 thg 2, 2015 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa Địa chỉ mới: http://hanam.vemis.vn/thcschuyenngoai
01:39, 14 thg 6, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa THÀNH TÍCH
19:44, 24 thg 5, 2014 Le Hong Tung đã tạo Trường THCS CHuyên Ngoại tổng kết năm học 2013 - 2014
19:19, 24 thg 5, 2014 Le Hong Tung đã tạo Phòng GD&ĐT Duy Tiên mở Hội nghị tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2013 - 2014
20:14, 11 thg 5, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG
20:09, 11 thg 5, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
20:08, 11 thg 5, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
19:50, 11 thg 5, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
17:51, 7 thg 5, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa Em Nguyễn Thị Mai
17:46, 7 thg 5, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa THÀNH TÍCH
17:45, 7 thg 5, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa GƯƠNG HỌC SINH TIÊU BIỂU
17:44, 7 thg 5, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa Những học sinh đạt giải trong các kỳ thi HSG cấp tỉnh
17:42, 7 thg 5, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa THÀNH TÍCH
17:42, 7 thg 5, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa Những học sinh đạt giải trong các kỳ thi HSG cấp tỉnh
17:04, 7 thg 5, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa THÀNH TÍCH
02:39, 7 thg 5, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa THÀNH TÍCH
02:33, 7 thg 5, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa THÀNH TÍCH
02:30, 7 thg 5, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa THÀNH TÍCH
02:19, 7 thg 5, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa THÀNH TÍCH
02:09, 7 thg 5, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa THÀNH TÍCH
01:56, 7 thg 5, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa THÀNH TÍCH
18:27, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG
18:13, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã chỉnh sửa GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG
18:09, 25 thg 4, 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam đã đính kèm images (2).jpg vào TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !

cũ hơn | mới hơn