GƯƠNG HỌC SINH TIÊU BIỂU

Danh sách HS đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh

STT

Họ và tên HS

Ngày sinh

Môn

Đạt giải

Năm học

CB,GV phụ trách

1

Nguyễn Thị Mai

25/12/1999

Lịch sử 9

Nhì

2013 - 2014

Nguyễn Thị Kim Ngân

2

Vũ Thị Ngọc Lan

19/9/1999

Sinh học 9

Nhì

2013 - 2014

Nguyễn T Minh Phương

3

Vũ Thị Ngọc Lan

19/9/1999

KHKT

Ba

2013 - 2014

Lê Hồng Tùng

4

Nguyễn Thị Hồng

06/5/1999

Nhảy xa nữ

Ba

2013 - 2014

Đào Ngọc Thọ; Trần Quang Trung

5

Nguyễn Thị Thương

24/9/1998

Sinh học 9

Ba

2012 - 2013

Nguyễn T Minh Phương

6

Ngô Diệu Thùy

01/02/1998

Lịch sử 9

Ba

2012 - 2013

Nguyễn Thị Kim Ngân

7

Nguyễn Thị Hồng

06/5/1999

Nhảy xa nữ

Ba

2012 - 2013

Đào Ngọc Thọ

8

Hoàng Văn Minh

4/5/1997

Sinh học 9

Nhì

2011 - 2012

Nguyễn T Minh Phương

9

Nguyễn Thị Cúc

27/6/1997

Lịch sử 9

Ba

2011 - 2012

Nguyễn Thị Kim Ngân

10

Lê Hồng Sơn

18/6/1997

Hóa học 9

Ba

2011 - 2012

Phạm Thị Hà

11

Nguyễn Anh Tuấn

27/01/1997

Địa lý 9

KK

2011 - 2012

Nguyễn Thị Hòa

12

Nguyễn Thị Hoa

9/1/1995

Sinh học 9

Ba

2009 - 2010

Nguyễn T Minh Phương

13

Nguyễn Thị Linh

21/7/1996

Địa lý 9

Ba

2010 - 2011

Nguyễn Thị Hòa

14

Phạm Xuân Khánh

21/4/1995

Hóa học 9

KK

2009 - 2010

Phạm Thị Hà

Em Nguyễn Thị Mai

đăng 02:33, 24 thg 4, 2014 bởi Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam   [ đã cập nhật 17:51, 7 thg 5, 2014 ]


 HS lớp 9A
Năm học: 2013 - 2014
Sinh ngày: 25/12/1999
Thành tích: Đạt giải Nhì kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh môn Lịch sử

Em Vũ Thị Ngọc Lan

đăng 16:40, 20 thg 12, 2013 bởi Le Hong Tung   [ đã cập nhật 18:51, 24 thg 4, 2014 ]


HS lớp 9A
Năm học 2013 - 2014
Sinh ngày: 19/9/1999
Thành tích: - Đạt giải Nhì kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh môn Sinh học
                     - Đạt giải Ba kì thi: KHKT cấp tỉnh dành cho HS trung học

Em Nguyễn Thị Hồng

đăng 16:39, 20 thg 12, 2013 bởi Le Hong Tung   [ cập nhật 18:20, 21 thg 3, 2014 bởi Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam ]


Sinh ngày: 06/5/1999
Thành tích: 
            - Đạt giải Ba - Kì thi: HSG TDTT cấp tỉnh môn nhảy xa nữ - Năm học 2012 - 2013
            - Đạt giải Ba - Kì thi: HSG TDTT cấp tỉnh môn nhảy xa nữ - Năm học 2013 - 2014

Những học sinh đạt giải trong các kỳ thi HSG cấp tỉnh

đăng 03:43, 4 thg 5, 2011 bởi Le Hong Tung   [ cập nhật 17:44, 7 thg 5, 2014 bởi Trường THCS Chuyên Ngoại Duy Tiên - Hà Nam ]

Năm học 2012 - 2013:
1/ Em Nguyễn Thị Thương - Giải Ba môn Sinh học 9
2/ Em Ngô Diệu Thùy - Giải Ba môn Lịch sử 9Đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh năm học 2011 - 2012 (từ trái sang):
1. Em: Nguyễn Thị Cúc - Giải Ba môn Lịch Sử 9.
2. Em: Nguyễn Anh Tuấn - Giải Khuyến khích môn Địa Lí 9.
3. Em: Lê Hồng Sơn - Giải Ba môn Hóa học 9.
4. Em: Hoàng Văn Minh - Giải Nhì môn Sinh Học 9.


Năm học: 2010 - 2011
1. Em: Nguyễn Thị Linh
   - Sinh ngày: 21/7/1996
    - Giải Ba kỳ thi HSG cấp tỉnh môn 
      Địa lí 9Năm học 2009 - 2010:
1. Em: Nguyễn Thị Hoa
    - Sinh ngày: 09/01/1995
    - Giải Ba kỳ thi HSG cấp tỉnh môn 
      Sinh học 92. Em: Phạm Xuân Khánh
    - Sinh ngày 21/4/1995
    - Giải KK kỳ thi HSG cấp tỉnh môn 
      Hóa học 9


1-4 of 4