ĐỘI NGŨ CB,GV,NV

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

NGÀY SINH

NỮ

CHỖ Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

NĂM VÀO NGÀNH

ĐẢNG VIÊN

GHI              CHÚ             

TC

CĐSP

ĐHSP

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

I

CÁN BỘ QUẢN LÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lê Hồng Tùng

Hiệu trưởng

18/4/1978

 

Hòa Mạc - DT

 

Sinh-Hóa

Sinh

TC

9/1998

ĐV

 

2

Bùi Mạnh Cường

Phó HT

14/8/1981

 

Công Lí-Lí Nhân

 

Lí - Đội

 

9/2004

ĐV

 

II

GIÁO VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Phạm Thị Hà

Tổ phó

5/7/1982

Nữ

Hoà Mạc - DT

 

Sinh - Hóa

Sinh

 

9/2003

ĐV

 

4

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tổ trưởng

13/7/1978

Nữ

Chuyên Ngoại -DT

 

Văn - Sử

Văn

TC

9/1999

ĐV

 

5

Nguyễn Thị Thu Hiền

GV

15/1/1984

Nữ

Hoà Mạc - DT

 

Toán - Lí

Toán

 

9/2006

ĐV

 

6

Lưu Thị Khánh Hoà

GV

4/11/1979

Nữ

Chuyên Ngoại -DT

 

Văn - Sử

Sử

 

9/2002

ĐV

 

7

Nguyễn Thi Hoà 

GV

24/11/1980

Nữ

Chuyên Ngoại -DT

 

Văn - Địa

Địa

 

9/2001

ĐV

 

8

Lê Ngọc Hưng

GV

9/2/1981

 

Hoà Mạc - DT

 

Văn - Địa

Địa

 

9/2002

ĐV

 

9

Nguyễn Thi Thu Huyền

GV

7/5/1978

Nữ

Hoà Mạc - DT

 

Toán - Lí

Toán

 

9/1999

ĐV

 

10

Lê Thị Linh

GV

26/6/1980

Nữ

Chuyên Ngoại -DT

 

Văn - CD

Văn

 

9/2001

ĐV

 

11

Trần T Tố Nga

GV

16/2/1977

Nữ

Trác Văn - DT

 

Anh

Anh

 

9/1999

ĐV

 

12

Nguyễn T Kim Ngân

Tổ phó

2/9/1979

Nữ

Trác Văn - DT

 

Văn - Sử

Sử

TC

9/2000

ĐV

 

13

Nguyễn T Hồng Nhung 

GV

30/10/1971

Nữ

Chuyên Ngoại -DT

 

Anh

Anh

 

9/1998

ĐV

 

14

Nghiêm Thị Núng 

GV

4/1/1977

Nữ

Hoà Mạc - DT

 

Anh

Anh

 

9/1998

ĐV

 

15

Đinh T Hồng Quyên

GV

15/4/1976

Nữ

Chuyên Ngoại -DT

 

Văn - Sử

Sử

 

9/1998

ĐV

 

16

Nguyễn T Tuyết Thanh

GV

21/8/1979

Nữ

Hoà Mạc - DT

 

Toán - tin

Tin

 

9/2000

 

 

17

Nguyễn T Phương Thảo

GV

12/10/1979

Nữ

Chuyên Ngoại -DT

 

Văn - Sử

Sử

 

9/2000

ĐV

 

18

Nguyễn T Kim Thêu

GV

18/1/1978

Nữ

Chuyên Ngoại -DT

 

Toán - tin

Toán

 

9/2000

ĐV

 

19

Đào Ngọc Thọ

Chủ tịch CĐ

20/4/1981

 

Chuyên Ngoại -DT

 

TD

TD

 

9/2004

ĐV

 

20

Trần Thị Thu

GV

4/10/1979

Nữ

Hoà Mạc - DT

 

Toán - tin

 

 

9/2001

ĐV

 

21

Phạm T Thanh Thuỷ

GV

4/11/1978

Nữ

Chuyên Ngoại -DT

 

Toán - tin

Toán

TC

9/1999

ĐV

 

22

Nguyễn Thị Vĩnh

GV

2/6/1980

Nữ

Hoà Mạc - DT

 

Văn - CD

Văn

 

9/2001

ĐV

 

23

Đỗ Thị Xuân

TPT Đội

19/8/1983

Nữ

Chuyên Ngoại -DT

 

Lí  - Đội

 

9/2005

ĐV

 

24

Lã Thị Hằng

GV

17/12/1983

Nữ

Hoà Mạc - DT

 

Văn - Đội

Văn

 

9/2005

ĐV

 

25

Nguyễn Thị Hòa

GV

16/10/1992

Nữ

Mộc Bắc - DT

 

Sinh - Hóa

 

 

9/2013

 

 

26

Nguyễn Thị Huyền

GV

8/11/1988

Nữ

Chuyên Ngoại -DT

 

Nhạc - Đội

 

 

9/2009

 

 

27

Lưu Thị Lê

GV

7/5/1981

Nữ

Châu giang - DT

 

KTNN

 

 

9/2005

ĐV

 

28

Nguyễn T Minh Phương

GV

2/6/1986

Nữ

Trác Văn - DT

 

Sinh-KTNN

 

 

9/2007

ĐV

 

29

Trần Quang Trung

GV

9/11/1981

 

Trác Văn - DT

 

TD

 

 

9/2009

 

 

30

Nguyễn Thị Vân

GV

14/9/1985

Nữ

Chuyên Ngoại -DT

 

Toán - Tin

Toán

 

9/2006

ĐV

 

31

Nguyễn Thị Văn

GV

20/4/1985

Nữ

TP Hưng Yên

 

Văn - Nhạc

Văn

 

9/2006

 

 

III

NHÂN VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Trần Thị Khanh

Kế toán

16/11/1965

Nữ

Trác Văn - DT

Kế toán

 

 

TC

9/2006

ĐV

 

33

Đỗ Thị Anh

Văn thư - thủ quỹ

9/2/1979

Nữ

Trác Văn - DT

Kế toán

 

 

 

9/2004

ĐV

 

34

Chu Thị Lệ Huyền

Hành chính văn phòng

28/3/1981

Nữ

Chuyên Ngoại -DT

Kế toán

 

 

 

9/2006

ĐV

 

35

Trần T Mai Trang

Văn thư, thiết bị.

5/6/1990

Nữ

Hoà Mạc - DT

Thiết bị

 

 

 

9/2010

 

 

Comments